aktuelles - termine | veranstaltungen | informationen


kulturstadt | SLUBFURT | miasto kulturyPlanowanie rozwoju kultury w Słubfurcie
2011„PLANOWANIE ROZWOJU KULTURALNEGO MIASTA SŁUBFURT“

Parlament Słubfurtu ustalił, iż do tej pory miasto nie doczekało się żadnej polityki kulturalnej z prawdziwego zdarzenia, która nie tylko spełniałaby potrzeby i wymogi obu części miasta, ale także stanowiłaby o dodatkowej więzi między nimi.

Dlatego Słubfurt pragnie, aby jak najwięcej mieszkańców udzieliło się przy utworzeniu społeczno-obywatelskiego planu rozwoju kulturalnego miasta poprzez uczestnictwo w mających trwać kilka miesięcy warsztatach.

Będąca sercem miasta „Strefa Quo Vadis“ (deptak Große Scharrnstraße) zostanie aktywnie włączona w rozwój planowania kulturalnego.

Wyniki planowania rozwoju kulturalnego zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu słubfurckiego dziennika „Profil“ i przedłożone Parlamentowi Słubfurtu na otwartym posiedzeniu dnia 27.01., na którym zostaną również omówione.


legt, wo sie diskutiert werden:

porządek dnia jako pdf

wydanie specjalne słubfurckiego dziennika PROFILDziękujemy serdecznie za wsparcie finansowe projektu "Kulturentwicklungsplanung von Słubfurt"

Brandenburgischen Landeszentrale für Politische Bildung
Centrum Kształcenia Politycznego Ląndu Brandenburgii


Projekt jest pomysłem Michaela Kurzwellyego, którego rozwijał w2009 roku w ramach rocznego stypendium artystycznego z ramiona Fundacji Funduszu Sztuki w Bonn.miasto kultury


 


kontakt:
arttrans@arttrans.de


 

 

 

 

 

 

 

 

terminy jako pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


program jako pdf