miasto kultury | kulturstadt

Slubfurt ist eine Stadt, in der die BürgerInnen aus Slub und aus Furt gemeinsam regieren und darüber entscheiden, wie sie sich entwickelt. Wir Slubfurter sind stolz auf unsere Kultur, denn sie ist "made in Slubfurt", wo Slubfurt drauf steht, ist auch Slubfurt drin. Auf unserem diesjährigen Stadtfest wollen wir uns nun fragen, was das Besondere ist an Slubfurt. Denn NOWA AMERIKA - wie sich unsere gesamte deutsch-polnische Grenzregion seit März 2010 nennt, sucht seine Kulturhauptstadt. Wird es Szczettin? Wird es Görzelic oder Bad Leknau? Zeigen wir den BürgerInnen von NOWA AMERIKA, warum Slubfurt Kulturhauptstadt sein wird!

Słubfurt jest miastem, w którym obywatele i obywatelki ze Słubu z Furtu razem rządą i decydują o tym, jak się ma rozwinąć. My Słubfurtczycy jesteśmy dumni z naszej kultury, ponieważ jest ona „made in Słubfurt“, a jeśli metka głosi Słubfurt, zawartość od tego nie odstaje. Na naszym tegorocznym świecie miejskim chcemy sobie zadać pytanie, co jest szczególnego w Słubfurcie. Ponieważ NOWA AMERIKA – jak od marca 2010 zwie się nasz cały polsko-niemiecki region przygraniczny, poszukuje swojej kulturalnej stolicy. Czy zostanie nią Szczettin? A może będzie to Görzelic albo i Bad Łęknau? Pokażmy obewatelom NOWEJ AMERIKI, dlaczego to Słubfurt powinien zostać kulturalną stolicą!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa